ANA Digit Group - Back to Home
Tue, 30 May 2017                                                      เปลี่ยนเป็นภาษาไทยSwitch to English Language 
มุมอาจารย์มุมนักออกแบบตัวแทนขายแคทตาล๊อค
 
DT-1Plus สุดยอดชุดทดลองดิจิตอลที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในขณะนี้ ด้วยรูปลักษณ์ที่สวยงามกะทัดรัด แข็งแรงทนทาน เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพ ออกแบบให้ครอบคลุมเนื้อหาวิชาวงจรดิจิตอลกว่า 20 การทดลอง DT-1Plus จึงเป็นที่ยอมรับและมีใช้กันอย่างแพร่หลายในสถาบันการศึกษาชั้นนำทั่วไปและเหมาะกับก้าวแรกสู่การศึกษาวิชาดิจิตอล คลิก


         บริษัทแอนนาดิจิทกรุ๊ปจำกัด ขอแจ้งลูกค้าสินค้า ANALAB ทุกท่านให้ทราบว่า ขณะนี้บริษัทได้มอบหมายให้บริษัทไฮคิวโปรดัค จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ ดำเนินการจำหน่ายสินค้าแทน ซึ่งการบริการต่างๆ ยังคงเหมือนเดิมทุกประการ ติดต่อหรือสอบถามสินค้าได้ที่ 02-221-7040 Email: chaipat@anadigit.com
         บริษัทแอนนาดิจิทกรุ๊ป จำกัด ของแจ้งว่า ผลิตภัณฑ์ ANALAB ที่จัดจำหน่ายโดยบริษัทไฮคิวโปรดัคจำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือนั้น ได้รับการรับรองระบบการจัดการระบบบริหารงานคุณภาพ มอก. ISO 9001 : 2000 จากสถาบันรับรองมาตรฐานไอเอสโอ (สรอ.) เช่นเดียวกันกับที่จำหน่ายโดยบริษัท ดังนั้นลูกค้ามั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์และการบริการ ยังคงเป็นนโยบายหลักของบริษัทเพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด ภายใต้การควบคุมคุณภาพที่มีประสิทธิภาพเช่นเดิม
         บริษัท แอนนาดิจิท กรุ๊ป และบริษัทในเครือ มีความประสงค์เปิดรับสมัครเพื่อนร่วมงาน จำนวนหลายตำแหน่ง ดูรายละเอียด


© 2004 ANA Digit Group All Rights Reserved.      
Tel. +66 (0) 2939-3151 Fax. +66 (0) 2939 3149      
Email : kullapong@anadigit.com