ANA Digit Group - Back to Home
Tue, 30 May 2017                                                      เปลี่ยนเป็นภาษาไทยSwitch to English Language 
มุมอาจารย์มุมนักออกแบบตัวแทนขายแคทตาล๊อค


 http://cs.kmutt.ac.th/cs02 : เว็บรุ่นนักศึกษา ภาควิชา computer science (นานชาติ) ม. เทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 http://www.geocities.com/win_sci : data,network,payap,dreamweaver,student,university,flash,communication,network,cs 361
 http://www.master-center.com : ศูนย์กลางการสอบเข้าปริญญาโท สาขาคอมพิวเตอร์ ทุกสถาบัน และติวเพื่อทดสอบภาษาอังกฤษ TOEFL, GMAT, TU-GET, CU-TEP, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ
 http://www.narebi.or.th : เป็นองค์กรของรัฐบาล
 http://www.hjkbrand.bizland.com : สุดยอดแนวความคิดทางด้านการออกแบบสถาปัตยกรรมด้วย com และ ข่าวสาร
 http://www.geocities.com/sup2822911 : ความรู้ทางด้าน GIS Remote sensing GPS ตลอดจนความก้าวหน้าในการพัฒนาโปรแกรมทางด้านการทำแผนที่
 http://www.bangkokdev.com : ความรู้ด้านไอที-คอมพิวเตอร์
 http://hello.to/cyber_tech : เทคโนโลยี
 http://seri.kmutt.ac.th/cs02/citec : ชุมนุม คอมพิวเตอร์ CITEC มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 http://www.darasart.com : ข้อมูลดาราศาสตร์มากมาย
 http://witcomram.cjb.net : เว็บบอร์ดสำหรับคนที่เรียนวิทย์คอม รามคำแหง โดยเฉพาะ ที่นี่เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่อาจช่วยคุณได้
 http://www.amnatp.com : ความรู้ และข่าวสารเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ internet intranet, Linux, Business application, CRM, SCM
 http://angel199.hypermart.net/worknetwork : ให้ความรู้ทางด้าน Internet protocol ,csmacd,aloha,speed internet,IEEE รวมทั้งคำถาม คำตอบ และเว็บที่เกี่ยวข้อง
 http://www.noseek.com : แหล่งค้นหาข้อมูล Internet อีกที่ของคุณและสาระความรู้เกี่ยวกับ วิทยาการคอมพิวเตอร์
 http://go.to/cdcivil : program for civil engineer
 http://gierc.en.kku.ac.th : ศูนย์บริการวิชาการด้านการประยุกต์ใช้ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กับงานวิศวกรรม
 http://www.homevidya.com : บ้านวิดยา แหล่งรวมความรู้ทางวิทยาศาสตร์ รวมเนื้อหา บทความ รูปภาพต่างๆ
 http://www.intellectworld.com/thai/ : จิปาถะเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ซายส์และคณิตศาสตร์
 http://kajeab.freeservers.com : เรื่องราวเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรม hack แล้วก็เรื่อยๆเปื่อยๆครับ ครับ ตอนนี้ยังไม่มีอะไรมากนัก
 http://www.thermosyphons.com : เกี่ยวกับอุปกรณ์ระบายควาามร้อนที่เรียกว่าเทอร์โมไซฟอน ใช้สำหรับระบายความร้อนใน CPU ขจง Notebook และดาวเทียมนอกจากนั้นยังนำมาทำเป็นเครื่องแลกเปลี่ยนความร้อนได้อีกด้วย จัดอยู่ในหมวดของวิศวกรรมเครื่องก
 http://www.go.th.com : สำหรับคนไซเบอร์ที่ ต้องการความรู้มากกว่าใคร
 http://www.thai.net/compsci : ให้ความรู้เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ทางด้าน Datacommunication และ Networks.
 http://www.geocities.com/thaigenesis/ : การใช้โปรแกรมควบคุมคุณภาพของการผลิต ด้วยวิธีทางสถิติ (SPC) Statistical Procrss Control เป็น Software ที่ช่วยในการจัดการให้ง่ายและมีประสิทธิภาพ
 http://se-ed.net/lennet/ : แหล่งข้อมูลศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับดาราศาสตร์
 http://www.sunhack.8k.com/ : PsychicForce,PsyHack,HackingHeart
 http://www.thaipresentation.com : เทคโนโลยีโสตทัศนูปกรณ์
 http://www.eng.kmitnb.ac.th/~robot : KMITNB Robot Club
 http://www.thai-aec.org : safety assessment of radioactive waste disposal facilities.
 http://se-ed.net/thaiplotter : เชิญชมพล็อตเตอร์ฝีมือคนไทย
 http://members.xoom.com/suravoot : โครงการจะเปิดสอนโปรแกรมกราฟฟิคPhotoshop-CorelDraw-PageMaker
 http://phonebook.thai.net : หรือ http://www.nectec.or.th/services/phonebook ทางศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC) และองค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ได้มีความร่วมมือในการจัดตั้งเว็บไซต์เพื่อสืบค้นหาเลขหมายโ
 http://www.geocities.com/highspeedmaths : รวมสูตรลัดคณิตศาสตร์ ENTRANCE มากที่สุดโดยอ.ชวพัฒน์ อัจฉริยกุล(พี่บุ๋ม)วศ.บ.(เกียรตินิยม) M.eng.(AIT)
 http://www.ctt-center.com/ : training computer
 http://www.midland-corp.com/sysmaster : ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ Computer Network internet client-server
 http://www.thaiinternetwork.com : ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเน็ทเวิร์ก ตั้งแต่พื้นฐานการทำงาน ไปจนถึง ระบบเน็ตเวิร์กชั้นสูง โปรโตคอลต่างและการทำงาน เทคโนโลยีและความกว้าหน้า ของระบบเน็ทเวิร์ก และเทคโนโลยี Communication
 http://www.geocities.com/killers_pro2001 : แนะนำการใช้งาน ปรึกษาปัญหาต่าง ๆ เกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์ แลกเปลี่ยนข้อมูล
 http://www.thai.net/highway : White Fish Civil Engineering HomePage แหล่งความรู้ทางด้านวิศวกรรมโยธา
 http://www.geocities.com/tonsakda : รวบรวมกิจกรรมเสริมหลักสูตรคณิตศาสตร์ ระดับ ม.ต้น จำนวน 13 กิจกรรมให้นักเรียน และผู้สนใจได้ทำกิจกรรมต่าง ๆบนอินเทอร์เน็ต
 http://www.oms.co.th/tech.html : cctv,security,alarm,sensor,
 http://web.domaindlx.com/elec : Electronics Microcontroller More electronics for fun
 http://tmec.nectec.or.th/icdesign : เวบไซต์ฝ่ายออกแบบวงจรรวม ศูนย์เทคโนโลยีไมโครอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 http;//www.gti.co.th : ตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์
 http://www.thai.net/ebook/S35iWebboard.html : S35i,Siemens,Knowleng,Question,Webboard, WebboardClub
 http://www.realftp.com/elec : electronics,PIC microcontroller
 http://www.estel.co.th : " iso 9001 certifiedmanufacturer of transformers and inductors
 http://www.phairuch.com : ไพรัชคอมพิวเตอร์ ตัวแทนจำหน่ายคอมพิวเตอร์รายใหญ่ในจันทบุรี และภาคตะวันออก
 http://www.appsofttech.com/ast_mcu/mindstorms/ : Thai lego mindstorms
 http://www.se-ed.net/thesound : ข้อมูลเกี่ยวกับเครื่องเสียง โฮมเธียรเตอร์ ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องเสียง
 http://www.wara.com : ข้อมูล ข่าวสาร PCB
 http://www.zworld.com : อุปกรณ์คอนโทรลเลอร์ ที่สนับสนุนด้าน TCP/IP ในตัว รวมทั้งระบบดิจิตอลและอนาล็อก ที่พัฒนาโดยภาษา C
 http://www.syndome.com : ซินโดม อิเล็กทรอนิคส์อินดัสตรี ผู้นำด้านการผลิตเครื่องสำรองไฟฟ้า และระบบป้องกันปัญหาไฟฟ้าของประเทศไทย
 http://www.electhai.com : แหล่งรวมข่าวสารข้อมูลด้าน electronic กิจกรรม การประกวดต่างๆ ถามตอบปัญหาอีเล็กทรอนิกส์ และเป็นแหล่งสืบค้นด้าน electronic
 http://electronics.se-ed.com : Thailand Electronics and Industrial Online
 http://www.sr-th.com : Web siteใหม่ เกียวกับ Embedded System & Electronic อีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนไทย โดยเน้นด้านความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ พร้อมทั้งวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ และสำหรับประยุกต์ใช้งานจริง
 http://www.sr-th.com/ : Web siteใหม่ เกียวกับ Embedded System & Electronic อีกทางเลือกหนึ่งสำหรับคนไทย โดยเน้นด้านความรู้ และเทคโนโลยีใหม่ ๆ พร้อมทั้งวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อการเรียนรู้ และสำหรับประยุกต์ใช้งานจริง
 http://www.geocities.com/bright4500 : เครื่องโปรแกรมไมโครคอนโทรลเลอร์, เรื่องหน้ารู้เกี่ยวกับ PIC,MCS-51 ฯลฯ
 http://www.thaitechno.com : เป็น website ที่เกี่ยวกับด้านอุตสาหกรรม ซึ่งรวบรวบสินค้าและบริการของสมาชิก ผ่านระบบ แคตตาลอก online ซึ่งเหมาะกับฝ่ายจัดซื้อ และผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจในด้านอุตสาหกรรม
 http://www.geocities.com/way2soft2002/ : จำหน่าย Software และ Hardware เกี่ยวกับ ไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC, MCS51
 http://www.geocities.com/nasqcom/ : Electronic sourcing company
 http://www.electronpaths.com : ร้านของเราเป็นร้านชายของเกี่ยวกับอุปกรณ์อีเลคทรอนิคส์ควบคุมอัตโนมัติต่างทั้งของต่างประเทศและในประเทศในราคาย่อมเยาว์ สินค้าของเราเช่น เครื่องให้อาหารสัตว์เลี้ยงอัตโนมัติ ดิจิตอลไทม์เมอร์ อิเลคทรอนิคส์ค
 http://w3.to/hamproject : รวมโครงงาน วิทยุสมัครเล่น อิเล็กทรอนิกส์ คอมพิวเตอร์ พร้อมด้วยทำเนียบนักวิทยุสมัครเล่นไทยและเกมส์เศรษฐีนักวิทยุสมัครเล่น
 http://www.navcoms.com/ : Research & Development งานด้าน ไมโครคอนโทรลเลอร์,GPS,GSM data link
 http://www.eng.chula.ac.th/~eic : ขอเชิญชม Web หุ่นยนต์ ของจุฬาฯ
 http://www.thai.net/washexpress : ธุรกิจใหม่ที่น่าสนใจ เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ลงทุนน้อย คืนทุนไว กำไรงาม
 http://sanook.to/thaibeam : บ้านน้อยหลังนี้มีหุ่นยนต์...คุณก็สร้างได้
 http://www.instrumentthai.com : ศูนย์รวมข้อมูลด้านเครื่องมือวัดและระบบควบคุมในประเทศไทย เพื่อให้วิศวกรไทย หรือ ผู้ที่มีความเกี่ยวข้องสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆเกี่ยวเครื่องมือวัดที่มีการจัดจำหน่ายในประเทศไทย รวมถึงการนำเสนอเทคโนโลยีใหม่
 http://www.geocities.com/gmt_rit/ : จุดประสงค์ของเวบไซต์เพื่อเผยแพร่ข้อมูลสำหรับงานด้านอิเล็กทรอนิกส์ ไมโครคอนโทรลเลอร์ D.S.P. ตลอดจนโครงงานของนักศึกษา
 http://welcome.to/homedirector : อุปกรณ์ควบคุมภายในบ้านทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์
 http://www.kotchaphan.com : การหยอดเหรียญ เครื่องหยอดเหรียญ ในประเทศ
 http://www.thaibanmo.com/ : electronic, kit, electronic component, Module,ชุดคิต,ชุกkit
 http://www.metal-mate.com : steel cylinder manufacturing business
 http://www.thham.com : กล่มอิเล็กทรอนิกส์ เกี่ยวกับนักวิทยุสมัครเล่นไทย ความรู้ และข่าวของนักวิทยุสมัครเล่น และ CB
 http://microdev.itgo.com/ : ไม่เก่งแต่อย่ากแบ่งปันคววามรู้ด้านไมโครคอนโทรลเลอร์ PIC MCS51
 http://www.geocities.com/electronic_mcu : สอนทางด้าน Electronics(Hardware)สำหรับผู้เริ่มต้น และการโปรแกรมด้วยภาษาC
 http://www.appsofttech.com/ : Embedded System, Microcontroller, Single board & Robot
 http://www.synes.co.th/ : เว็บไซต์ผู้แทนจำหน่ายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์สื่อสารไร้สาย อุปกรณ์ประเภทสารกึ่งตัวนำ อุปกรณ์เครื่องพิมพ์ อุปกรณ์บอกพิกัดตำแหน่งจากดาวเทียม อุปกรณ์แสดงผลแอลซีดี อุปกรณ์อ่านลายนิ้วมือ
 http://www.geocities.com/sc_electronic : มีชุดคิตจำหน่ายนับร้อยรายการ แผงวงจรควบคุมด้วยไมโครคอนโทรลเลอร์ GPS Module อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส


© 2004 ANA Digit Group All Rights Reserved.      
Tel. +66 (0) 2939-3151 Fax. +66 (0) 2939 3149      
Email : kullapong@anadigit.com